FEHRL -  Europe's Road Research Centres

 

Кои сме ние

FEHRL – Форумът  на Европейските Национални Пътни Изследователски Лаборатории – е международна асоциация, състояща се от над 30 национални изследователски и технически институти от цяла Европа.

Асоциирани членове от страни извън Европа подпомагат  FEHRL по отношение на значителния изследователски капацитет в глобален аспект. От 1989 FEHRL способства за  повишаването на стабилността и признанието на европейската пътна система.

 

Нашата мисия и цели

Мисията на FEHRL е  насърчаване и улеснява на сътрудничеството в областта на изследванията на пътищата и предоставяне на висококачествена информация и съвети по отношение на технологиите и политиките, свързани с пътищата. Персоналът на националните институти предоставя техническите входни данни за всички проекти.

Чрез специфициране и разпространение на изследвания, главните цели на  FEHRL са да се:

  • Предоставят научни входни данни за политиката по отношение на въпросите , свързани с пътния инженеринг и транспорта както за ЕС, така и за националните правителства;
  • Създаде и поддържа ефективна и безопасна пътна мрежа в Европа;
  • Ускори въвеждането на нововъведения в европейското пътно строителство и индустриите, свързани с пътищата;
  • Подобри енергийната ефективност на пътния инженеринг и дейности;
  • Зашити околната среда и да се подобри качеството на живот.

Контактът на България за институтите на FEHRL е ROADS AND BRIDGES INSTITUTE (ЦИПТНЕНС).

 

 ROADS AND BRIDGES INSTITUTE
114 Bessarabia Str
1517 Sofia
Bulgaria