FEHRL -  Europe's Road Research Centres

 

Kto sme

FEHRL – the Forum of European National Highway Research Laboratories – (Fórum európskych národných cestných výskumných laboratórií) je medzinárodná asociácia, ktorá zahŕňa viac ako 30 národných výskumných a technických inštitútov c celej Európy.
Spolupráca s neeurópskymi krajinami umožňuje FEHRLu využívať celosvetové výskumné aktivity. FEHRL prispieva k zvyšovaniu životnosti a rozpoznávaniu európskej cestnej siete od roku 1989.
 

Úlohy a ciele

Hlavnou úlohou FEHRLu je podporovať a uľahčovať spoluprácu vo výskume v oblasti cestnej dopravy, poskytovať kvalitné informácie, poskytnúť poradenstvo týkajúce sa technológií a tvorby stratégie.  Zamestnanci národných inštitútov poskytujú technickú podporu v rámci všetkých projektoch.
Vzhľadom na zameranie a výsledky výskumu sú hlavné ciele FEHRLu:
• Poskytovať odborné informácie pre európsku a národnú politiku v oblasti dopravného inžinierstva a záležitostí týkajúcich sa cestnej dopravy.
• Vytvárať a udržiavať efektívnu a bezpečnú cestnú sieť.
• Zvyšovať inovácie v konštrukcii európskych ciest a odvetví priemyslu, ktoré ju využívajú.
• Zvyšovanie energetickej efektívnosti v rámci dopravného inžinierstva a operácií.
• Ochrana životného prostredia a zvyšovanie kvality života.

 Slovenským zástupcom FEHRLu je UNIZA.

 

 Žilinskej univerzite v Žiline (UNIZA)
UNIVERSITY OF ŽILINA

Univerzitná 8215/1
 010 26 ŽILINA
Slovak Republic