The NetherlandsFEHRL -  Europe's Road Research Centres

 

Wie We Zijn

FEHRL – het Forum of European National Highway Research Laboratories – is een internationaal samenwerkingsverband bestaande uit meer dan 30 nationale onderzoeks- en technische instituten uit geheel Europa. Partners van niet-Europese landen bieden FEHRL sterke verbindingen met de aanzienlijke onderzoekscapaciteit die wereldwijd beschikbaar is. FEHRL draagt sinds 1989 bij aan het vergroten van de vitaliteit en erkenning van Europa‘s wegennet.

 Onze Missie en Doelen

FEHRL’s missie is het promoten en faciliteren van samenwerking in weg-gerelateerd onderzoek en het bieden van kwalitatief hoogwaardige informatie en adviezen over technologie en beleid met betrekking tot wegen. Medewerkers van de nationale instituten verzorgen de technische inbreng voor alle projecten. De belangrijkste doelen die FEHRL door het specificeren en leveren van onderzoek wil bereiken zijn:

  • het leveren van wetenschappelijke inbreng voor zowel Europees als nationaal beleid op het gebied van wegenbouw en transport gerelateerde zaken
  • het scheppen en onderhouden van een efficient en veilig Europees wegennet
  • het versterken van innovatie in de Europese wegenbouw en weg-gebruikende industrieen.
  • het verbeteren van de energie efficientie van wegenbouw en wegbeheer
  • het beschermen van het millieu en het verbeteren van de levenskwaliteit

Het contact van het Instituut FEHRL voor Nederland is RWS

 

 

 

Rijkswaterstaat  (RWS)


Ministry of Infrastructure and the Environment

Rijkswaterstaat
Lange Kleiweg 34
2288GK  Rijswijk
The Netherlands

web: http://www.rws.nl/wegen/